Konverentsi orienteeruv programm

Konverentsi modereerivad Marju Lauristin ja Daniel Vaarik

 

09.30

Kogunemine, hommikukohv 


10.00

Avamine  

Marju Lauristin, Daniel Vaarik.

President Toomas Hendrik Ilvese tervitus: Millist e-Euroopat ja e-Eestit ma tahaksin.


10.20

Eurosaadikute paneel. EL ühtse digituru strateegiast.

Modereerib Daniel Vaarik.

Panelistid: MEP Kaja Kallas (videolt), MEP Miapetra Kumpula-Natri, MEP Julia Reda, MEP Marju Lauristin ja saalist küsimused.


11.00

I paneel. Avatud ja demokraatlik e-Eesti.

Modereerib Daniel Vaarik.

Panelistid: Liia Hänni, Jevgeni Ossinovski, Urmo Kübar, Henri Laupmaa.


11.30

II paneel: Eesti kultuuri tulevik digikeskkonnas.

Modereerib Marju Lauristin.
SKYPE'i kaudu Erkki-Sven Tüür.

Panelistid: Krista Aru, Raivo Ruusalepp, Indrek Saar, Indrek Ibrus.


12.05

III paneel: Eesti konkurentsivõime Euroopa digitaalsel ühisturul.

Modereerib Daniel Vaarik.

Panelistid: Taavi Kotka, Ain Aaviksoo, Kaidi Ruusalepp, Liisa Oviir.


12.35

IV paneel: Haridus ja töö e-Eestis. Modereerib Marju Lauristin.

+ video MEP Jutta Steinruck (Saksamaa) muutuvatest töösuhetest digitaalses Euroopas.

Panelistid: Mati Heidmets, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Erki Urva, Tiia Randma.


13.15 - 13.55

Lõuna buffee lauas.


14.00

Kunstiprojekt: Raoul Kurwitz, Kiwa.


14.10

Sissejuhatus aruteludeks:  Marju Lauristin ja Daniel Vaarik.


14. 15 – 15.15

Arutelud laudkondades.

Millist e-Eestit ja e-Euroopat me tahame? Mis on hästi ja mis on halvasti? Mida ja kuidas teha, ja mida mitte teha? Ettepanekud ja hoiatused Eestile ja EL-ile.

 

Teemad: Haridus, tark töö, kultuur, keel, innovatsioon, konkurentsivõime, teenused, demokraatia, riik, kogukond.


15.00 – 16.15

Laudkonnajuhtide kokkuvõtted, visiooni arutelu.


16.15 – 16.30

Konverentsi lõpetamine.

Otsime vastuseid küsimustele:

1. INIMENE JA e-KESKKOND

 

 • Kas, kus ja kuidas on  e-Eestis parem elada?
 • Milliseid andmeid peaks saama kasutada selleks, et parendada elu e-Eestis?
 • Mida oleks vaja teha, et suunata igale inimesele just see info, mis on talle vajalik?
 • Kuidas võita hirmu digitaalse maailma ohtude ees ja õppida kasutama avanevaid võimalusi?
 • Kuidas e-Eestis väärikalt vananeda?
 • Kuidas hoida  tasakaalu virtuaalmaailma ja reaalmaailma vahel?
 • Kuidas orienteeruda ülikiires infotulvas ning mitte lasta end eksitada digipadrikus?
 • Kuidas säilitada inimese valikuvabadus ja kontroll oma elu üle tehisintellekti  poolt juhitavas keskkonnas?
 • Kas oskame ja tahame kaitsta oma privaatsust ning vältida e-jälitamist ja e-ajupesu totaalselt digiteeruvas keskkonnas?
 • Kuidas vähendame kiire e-arenguga kaasnevat ebavõrdsust ning põlvkondade vahelist digitaalset lõhet?

2. EESTI KULTUUR e-KESKKONNAS

 

 • Kas e-Eesti on rahvusriik või globaalne küla?
 • Milline on  rahvuskultuuri perspektiiv digiteeruvas maailmas?
 • Kas eesti keel muutub globaalseks virtuaalsuhtluse keeleks?
 • Milline peaks olema e-Eestis eestikeelse kultuuri, teaduse, kõrghariduse s(t)aatus?
 • Kuidas saavutada tasakaal internetivabaduse ja autorikaitse vahel?
 • Kas ja kuidas peaks Eesti riik toetama eestikeelse digitaalse sisu loomist ja kasutamist?
 • Kuidas kasutada ja arendada digiteeritud eestikeelset kultuurivaramut?
 • Kuidas ületada keelebarjäärid  e-Euroopas ning muuta eestikeelne kultuur virtuaalmaailmas atraktiivseks ?
 • Millist e-kultuuripärandit peaks koguma ja säilitama järeltulevatele põlvedele?

3. HARIDUS e-KESKKONNAS

 

 • Milliseid uusi  eneseteostuse võimalusi pakub digiareng Eesti noortele?
 • Milline on  ideaalne koolimudel  e-Eestile? Millist e-õppe keskkonda me tahaksime/ei tahaks oma lastele? 
 • Millist õpilase ja õpetaja suhtlemist  tahaksime e-Eestis?
 • Kuidas muuta digikeskkond  isiksuse väärtuste arengut soodustavaks?
 • Kuidas kasvatada sallivust ja empaatiat e-Eestis?
 • Kuidas ja mida peaks õpetama e-Eesti noorele põlvkonnale?
 • Milliseid digipädevusi tuleks üldhariduskoolis õpetada juba praegu?
 • Kuidas saaks suunata nutitehnoloogiate kasutamist õppurite  intellektuaalsete võimete, emotsioonide, loovuse  ja üldise harituse arendamiseks?
 • Mille eest tuleks digiühiskonnas kasvavaid lapsi ja noori hoida?
 • Milline võiks olla kultuuripärandi roll e-õppevahendite sisu loomisel ja kuidas võiks riik seda toetada?
 • Kuidas aidata õpetajail digimaailmas toime tulla  ja uusi võimalusi  kasutada?

4. DEMOKRAATIA e-KESKKONNAS

 

 • Millised e- lahendused aitaksid muuta  e- Eesti avatumaks, sallivamaks ja sidusamaks?
 • Kuidas arendada e-Eestis arutlevat ja otsest e-demokraatiat ?
 • Milliseid võimalusi pakub e-Eesti e-kodanikele, e-residentidele  ja kas ka e-pagulastele?
 • Kas e-demokraatia asemel võib Eestis kujuneda e-meritokraatia või e-oligarhia?
 • Kas Eesti e-demokraatia mudelid sobivad kogu Euroopa Liidus rakendamiseks?

5. TÖÖ, ETTEVÕTLUS, TEENUSED e-KESKKONNAS

 

 • Millised universaalsed  e-teenused peaksid olema kõigile kättesaadavad, et muuta elu paremaks?
 • Milliseid uusi võimalusi avab Eesti ettevõtjale ja tarbijale e-teenuste areng?
 • Millised on Eesti ressursid ja prioriteedid EL ühtse digituru hõlvamiseks?
 • Mis juhtub e-Eestis minu tööga? Millised töökohad tekivad juurde, millised kaovad? Kas e-Eesti tööturul on kohta inimeste jaoks, kellel pole piisavalt diginutikust?
 • Kuidas muutub  töökohtade, tööaja ja  töösuhete iseloom e-Eestis?
 •  Milliseid tööjõu kvaliteedi tegureid on vaja kaardistada, et inimene näeks, mis võimalused on tal e-Eesti tööturul ja mida on vaja teha, et igaühe võimalusi avardada?
 • Kuivõrd vastab e-Eesti tööhõive vajadustele meie hariduse korraldus ja sisu?
 • Kuidas suunata töötajate elukestvat õpet, et olla uuenduste ja võimalustega kursis?
 • Kuidas suunata e-lahendusi ettevõtetele tööprotsesside hõlbustamiseks?
 • Kuidas parandada ettevõtete omavahelist infovahetust ja koostööd innovatsiooni arendamiseks?

6. e-EESTI EUROOPAS JA MAAILMAS

 

 • Mis sobib ja mis ei sobi e-Eesti kogemusest teistele EL riikidele ja EL teiste riikide kogemustest Eestile?
 • Kas digimajandus viiks e-Eesti majandusarengu EL keskmisest kõrgemale?
 • Mida ainulaadset on e-Eestil Euroopale pakkuda? Milliste e-teenuste valdkondades võiks e-Eesti olla Euroopas eestvedaja?
 • Kas Eestist võiks leida e-lahendusi Euroopa praegustele  kriisidele?
 • Mida on vaja teha, et muuta e-residentsus globaalseks standardiks?
 • Miks peaks sakslane, hindu, hiinlane või ameeriklane tahtma saada Eesti e-residendiks?